8.4.2020
Driving range

Driving rangen er åpen

Driving rangen er nå åpen, men med følgende Korona regler:

• Ikke opphold deg på range lenger enn nødvendig
• Hold avstand til hverandre, minst 2 meter
• Bruk av pegger er forbudt
• Bruk egen bøtte eller plastpose til å hente baller fra automat. Bøtte/plastpose tas med hjem igjen
• Rangeballer skal ikke berøres, men helles ut på matte/ ballsamler
• Unngå å berøre matten med hendene
• Lånekøller blir ikke satt ut, ikke bruk andres utstyr

Pil ikon
Pil ikon
Pil ikon
Pil ikon
Pil ikon
Alle saker
Til toppen