Årsmøte 2023

2023 var det 15. fulle driftsåret til Sauda Golfklubb etter at golfbanen åpnet 31. mai 2008.

Det har vært god aktivitet i klubben i 2023. Vi har hatt oppgang på medlemmer og greenfee enn tidligere. Også på driving rangen har aktiviteten vært god.

Banen har fungert godt i 2023. Det har blitt jobbet en del med å forbedre kvaliteten på greenene. Vi har brukt Greenkeeper på Bærheim golfklubb som konsulent, og har allerede høstet frukter av dette samarbeidet. Banen har vært i god stand gjennom sesongen.

Turneringssesongen ble avviklet som normalt i år. Påmeldingen har vært omtrent som foregående år.

Kontakt:
E-post: post@saudagolf.no